1/2020 – Zarządzenie Rektora 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych

Ułatwienie dostępu