2/2024 – Zarządzenie Rektora nr 2/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu nowelizacji Regulaminu studiów Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu