Uchwała nr 11/2023 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu