23/2022 – Zarządzenie Rektora nr 23/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2022/2023

Ułatwienie dostępu