24/2022 – Zarządzenie Rektora nr 24/2022 z dnia 4 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw naukowo-badawczych

Ułatwienie dostępu