2/2023 – Zarządzenie Rektora nr 2/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu określenia sylwetki absolwenta studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu