30/2020 – Zarządzenie Rektora 30/2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zakazu nagrywania i rozpowszechniania wizerunku nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ułatwienie dostępu