29/2020 – Zarządzenie Rektora 29/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/21

Ułatwienie dostępu