34b/2020 – Zarządzenie Rektora 34b/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad i trybu kwalifikowania studentów kierunku Pedagogika w Uczelni społeczno-Medycznej w Warszawie na specjalność Logopedia

Ułatwienie dostępu