35/2020 – Zarządzenie Rektora 35/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zamknięcia kierunku administracja, studia I stopnia o kierunku praktycznym

Ułatwienie dostępu