40/2021 – Zarządzenie Rektora 40/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia

Ułatwienie dostępu