41/2021 – Zarządzenie Rektora 41/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. praktyk i interesariuszy zewnętrznych

Ułatwienie dostępu