43a/2021 – Zarządzenie Rektora 43a/2021 z dnia 15 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu