44/2021 – Zarządzenie Rektora 44/2021 z dnia 23 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu