46/2021 – Zarządzenie Rektora 46/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich

Ułatwienie dostępu