47/2021 – Zarządzenie Rektora 47/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. Studentów

Ułatwienie dostępu