49/2021 – Zarządzenie Rektora 49/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania na funkcję opiekuna wszystkich roczników studiów na kierunku Pedagogika

Ułatwienie dostępu