50/2021 – Zarządzenie Rektora 50/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu oddziaływania Rady Interesariuszy Zewnętrznych na programy studiów oraz zmiany w kierunkach kształcenia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu