5/2020 – Zarządzenie Rektora 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. materialnego wsparcia studentów.

Ułatwienie dostępu