6/2020 – Zarządzenie Rektora 6/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. wspierania i motywowania kadry do rozwoju

Ułatwienie dostępu