7/2023 – Zarządzenie Rektora nr 7/2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2023/2024

Ułatwienie dostępu