55/2021 – Zarządzenie Rektora 55/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. internacjonalizacji

Ułatwienie dostępu