53/2021 – Zarządzenie Rektora 53/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składu Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Ułatwienie dostępu