57/2021 – Zarządzenie Rektora 57/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad przydzielania i uruchamiania zajęć dydaktycznych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu