58/2021 – Zarządzenie Rektora 58/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie

Ułatwienie dostępu