7/2020 – Zarządzenie Rektora 7/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. naukowych.

Ułatwienie dostępu