Uchwała nr 16/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów

Ułatwienie dostępu