Uchwała nr 2/2023 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia prowadzone w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu