Uchwała nr 2c/2020 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rekrutacji na studia na kierunku Dietetyka prowadzonych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu