Uchwała nr 9/2023 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów

Ułatwienie dostępu