Uchwała nr 8/2023 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów

Ułatwienie dostępu