Uchwała Senatu nr 14 – Uchwała nr 14 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskim, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników działalności naukowej w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu