Uchwała Senatu nr 15 – Uchwała nr 15 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Pedagogika w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie do dyscyplin naukowych

Ułatwienie dostępu