Uchwała Senatu nr 2a – Uchwała nr 2a Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika prowadzonych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu