Uchwała Senatu nr 3 – Uchwała nr 3 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powo9łania komisji do spraw Ewaluacji Prac Dyplomowych

Ułatwienie dostępu