Uchwała Senatu nr 4/2022 – Uchwała nr 4/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą

Ułatwienie dostępu