Uchwała Senatu nr 5/2022 – Uchwała nr 5/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie zasad i trybu ewaluacji prac dyplomowych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu