Uchwała Senatu nr 4 – Uchwała nr 4 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

Ułatwienie dostępu