Uchwała Senatu nr 10/2022 – Uchwała nr 10/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów

Ułatwienie dostępu