Uchwała Senatu nr 11/2022 – Uchwała nr 11/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich

Ułatwienie dostępu