1/2022 – Zarządzenie Rektora 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw procedur wspierania osób z niepełnosprawnościami w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu