14/2020 – Zarządzenie Rektora 14/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia zdalnego

Ułatwienie dostępu