18/2020 – Zarządzenie Rektora 18/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem oraz w sprawie realizacji praktyk w trybie zdalnym.

Ułatwienie dostępu