19/2020 – Zarządzenie Rektora 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie narzędzi i metod służących do realizacji zajęć dydaktycznych trybie zdalnym oraz sposobu sporządzania weryfikacji rozliczenia godzinowego za wykonaną pracę

Ułatwienie dostępu