20/2020 – Zarządzenie Rektora 20/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia zdalnego

Ułatwienie dostępu