21/2020 – Zarządzenie Rektora 21/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Społecznych i powołania Wydziału Nauk Społecznych

Ułatwienie dostępu