22/2020 – Zarządzenie Rektora 22/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Medycznych i powołania Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Ułatwienie dostępu