23/2020 – Zarządzenie Rektora 23/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i powołania na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Ułatwienie dostępu