24/2020 – Zarządzenie Rektora 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych i powołania na stanowisko Dziekana Wydziału Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Ułatwienie dostępu