25/2022 – Zarządzenie Rektora nr 25/2022 z dnia 12 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu